Εκπαιδευτείτε στις εφαρμογές της Adobe μέσω των επιδοτούμενων προγραμμάτων ΛΑΕΚ  του ΟΑΕΔ
Το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του έτους 2020 είναι ήδη ενεργό από τις αρχές Ιανουαρίου, σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα ΛΑΕΚ για το 2020 εμφανίζει ουσιαστικές διαφορές σε σχέση με αυτό του 2014 με κυριότερη τη μείωση του ποσοστού επιδότησης εταιρικών εκπαιδεύσεων από 0,45% σε 0,24%, αλλάζοντας έτσι και την ονομασία του προγράμματος από ΛΑΕΚ 0,45 σε ΛΑΕΚ 0,24.

Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ παρά τη μείωση του ποσοστού επιδότησης παραμένει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για όλες τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού τους και στην αύξηση της παραγωγικότητάς τους.

Κυρίως επειδή με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ΟΑΕΔ  ΛΑΕΚ οι επιχειρήσεις αξιοποιούν κονδύλια τα οποία έχουν ήδη καταβάλλει μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές των εργαζομένων τους μειώνοντας το κόστος της οποιασδήποτε εκπαίδευσης.

Στο τέλος της εκπαίδευσης δίδεται επίσημη βεβαίωση από την Adobe.​​​​​​​

Αναλυτικά δείτε την εγκύκλιο εδώ
Back to Top