Αν συνδυαστούν 2 ή και παραπάνω εφαρμογές. Παράδειγμα Illustrator και InDesign
Back to Top